31.10.2022

217

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig’ilishini o’tkazish to’g’risidagi xabar

O'xshash ma'lumotlar